Avariiteenus 24h

Avariiteenus

ToruAbi: +372 648 2200 & +372 511 6622

Elektrik: +372 5690 9691 – Sergei Son FIE

  • Avariide lokaliseerimine, avariide põhjusete tuvastamine (avatud süsteemide korral) ja kahju mõju peatamine 2 tunni jooksul teate laekumisest (telefoni teel).
  • Avarii lokaliseerimine-sisaldab selliseid tehnohooldustöid, mille käigus lepingus määratletud aja jooksul selgitatakse välja avarii/rikke asukoht ning selle oletatav põhjus ning tõkestatakse avarii/rikke edasine toime võimalikult minimaalse kaasmõjuga kinnisvara ülejäänud kasutajatele (ja/või naaberkinnistutele) ning avarii toimega kaasneda võiv kahjude edasine tekkimine ehitise muudele tarinditele,süsteemidele (paigaldistele) ja igasugusele varale ning oht inimeludele;

Avariijärgne tehnohooldus-remont-sisaldab selliseid tehnohooldustöid, mille käigus selgitatakse välja avarii toimumise tegelik põhjus ning taastatakse tarindi või süsteemi (paigaldise) vähemalt avariieelne olukord ja avarii läbi teinud tarindi või süsteemi ettenähtud ning normaalne töö koos avarii ning selle kõrvaldamise käigus tekkinud kaasnevate kahjustuste kõrvaldamisega; avarii lokaliseerimine ja avariijärgne tehnohooldus või remont ei pea toimuma üheaegselt(paketina); sõltuvalt avarii tagajärgede ulatusest on võimalik täiendavalt ajutise remondi tegemine ning avariijärgse tehnohoolduse asemel võib toimuda rekonstrueerimine(komplekstegevus 400)

  • Avariide likvideerimise korraldamine – vajalike taastamis-/ remonttööde teostamise organiseerimine kasutamisomaduste täielikuks taastamiseks (KÜ juhatuse poolt kinnitatud hinnapakkumise alusel).
  • Juhul, kui remondiobjekt ei kuulu elamu üldkommunikatsioonide hulka, tasub tööde maksumuse korterisiseste tööde eest korteriomanik. Korteriomanike vastutuse piir kulgeb alljärgnevalt:
  • santehnilised tööd (vesi, kanalisatsioon) – vesi alates veemõõtjast, kanalisatsioon alates peatrassi väljundist;
  • elektritööd – alates korteri peaautomaadist;

17 aastat kogemust kinnisvara halduses ja hoolduses.

Saada meile hinnapäring