Haldusteenus

BCG Haldus OÜ  pakub Teie äri- või elupinnale proffessionaalset  haldusteenust koos isikliku kogenud halduriga.

Meie poolt pakutavad teenused on:

 • Objekti füüsilise ja majandusliku säilimise korraldamine
 • Lepingute sõlmimise korraldamine või sõlmimine (volituse olemasolul) ning teenuse kvaliteedi kontroll
 • Objektide perioodiliste hooldusülevaatuste (elektri-, kütte-, vee-, ja soojasüsteemide vms) korraldamine
 • Tehtud tööst aruandluse koostamine objekti kontaktisikutele viimase nõudmisel
 • Teenuse osutamisega seotud dokumentatsiooni säilitamine, süstematiseerimine ja arhiveerimine;
 • Juhatuse soovil juhatuse koosolekutel osalemine
 • Majaelanike teavitamine otsustest, tähtaegadest, teostatavatest töödest
 • Kõigi kinnistu füüsiliseks säilitamiseks kavandatud plaanide, omanike ning kasutajate vajaduste ning soovide fikseerimine
 • Võlglastele meeldetuletuskirjade saatmine, läbirääkimiste pidamine, võlgnikega korteriühistu nimel kohtus käimine eraldi kokkulepitava tasu eest (kohtueelsele, menetlemisele kuluv aeg, kohtuskäigud, riigilõivud)
 • Hooldusraamatu täitmise korraldamine
 • Nõustamine objekti puudutavates küsimustes
 • Kulude-tulude, tegevuste ja võlglaste aruande esitamine KÜ juhatusele kokkulepitud sagedusel
 • Üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine 1 kord aastas
 • Kinnisvara korrashoiuga seotud teenuste hankekonkursside korraldamine ja materjalide ettevalmistamine
 • Hoonetes paiknevate tehnosüsteemide hooldustööde korraldamine
 • Objekti kontrolli käigus selgunud avariiohtlike olukordade fikseerimine ja vajalike abinõude tarvitusele võtmine
 • Kliendi tellimusel tehtavate väikeremontide korraldamine ning kaasneva järelvalve tagamine, vastavalt eelnevalt kooskõlastatud eelarvele
 • Hooldus-ja remonttööde üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatud aktide allakirjutamine tööde vastuvõtmisel (volituse olemasolul)
 • Arendustööde (ehitamine, rekonstrueerimine, renoveerimine jne.) järelevalve eraldi tasu eest

Vaata ka: Haldusteenus uusarendustele

17 aastat kogemust kinnisvara halduses ja hoolduses.

Saada meile hinnapäring