Soojussõlme hooldus –ja järelvalve

Soojussõlme hooldus –ja järelvalve

  • Soojussõlme hooldusteenus, mille käigus kontrollitakse visuaalselt elamu: soojasõlm, üldkasutatavates ruumides asuv avatud küttetorustik, jaotustorustikud, püstikud, küttekehad; soojussõlmes soojusvahetid, keldris kulgeva magistraaltorustike isolatsiooni ja isolatsiooniühendused, soojussõlmes asuvad mõõteriistad, tsirkulatsiooni- ja survetõstepumbad. Tehnohooldus tehakse üks (1) kord kuus, s.h.tarbevee ja küttefiltrite puhastus. Üks kord aastas valmistatakse küttesüsteem ette algavaks kütteperioodiks ning katsetatakse selle valmisolekut kütteperioodiks. Küttesüsteemi ja soojusvahetite läbipesu ning survestamine toimub eraldi tellimisel ja hinnapakkumuse alusel soovituslikult enne kütteperioodi algust, mille aja määratleb Täitja (BCG Haldus OÜ) kooskõlastatult KÜ juhatusega. Vajadusel organiseeritakse küttesüsteemi ja soojussõlme jooksev remont või renoveerimine.
  • Soojussõlme automaatika järelvalve, mille käigus teostatakse talvel küttesüsteemi automaatika reguleerimine saavutamaks elamule kõige optimaalsemat küttegraafikut. Reguleerimise tihedus sõltub välistemperatuuridest. Köetavates ruumides vähemalt 19 0C tagamine või vastavalt kaasomanike kokkuleppele (soovituslikult 21-24 0C). Kütteperioodil kontrollitakse visuaalselt süsteemi terviklikku toimimist, lekkeid jne.

NB! Küttesüsteemi automaatikat häälestatakse vastavalt välistemperatuuride muutumisele vastavalt vajadusele!

17 aastat kogemust kinnisvara halduses ja hoolduses.

Saada meile hinnapäring